Excursies

Lijst van excursies

Er kan uiteraard een lijst van alle excursies in TRIP opgevraagd worden. Het is vervolgens mogelijk om een gewenste selectie excursies te muteren. Dit zorgt ervoor dat je van een gewenste selectie in één keer bv. de gekoppelde plaats aan de excursies kunt wijzigen.

Basisgegevens excursies

Excursies zijn uiteraard ook onderhoudbaar in het systeem. De basisgegevens van een excursie bestaan onder meer uit de koppeling van één of meerdere plaatsen aan de excursie en de mogelijkheid tot registreren van geocoördinaten Excursies kunnen vervolgens aan elementen gekoppeld worden. De excursienamen zijn meertalig te onderhouden t.b.v. een meertalige website en rapportsjablonen. Aan excursies kunnen symbolen worden toegekend.

Optionele excursies en bezienswaardigheden

Naast deze gegevens kan per excursie ook aangegeven worden of het een optionele excursie betreft, of dat de toegevoegde excursie een bezienswaardigheid is. Dit maakt het mogelijk om op de klantenwebsite een filtering aan te brengen in deze twee opties.

Elementen en excursies

Er kan per excursie eenvoudig worden bekeken aan welke elementen / reisonderdelen de excursie gekoppeld is.

Labeling en excursies

Er kan per label bepaald worden welke tabtemplate hieraan gehangen dient te worden. Door bijvoorbeeld aan ieder label een andere tabtemplate te hangen, kan de excursie op de website voor de diverse labels op een andere manier weergegeven worden. Labeling kan in zijn volledigheid worden uitgeschakeld, waardoor bovenstaande opties niet worden getoond bij de entiteit.

Overige functionaliteiten

• Genereren rapporten
• Onderhouden content (tekst, afbeeldingen, films, downloads)

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief