Leveranciers

Lijst van leveranciers

Er kan uiteraard een lijst van alle leveranciers in 1TIS opgevraagd worden. Het is vervolgens mogelijk om een gewenste selectie leveranciers te muteren. Dit zorgt ervoor dat je van een gewenste selectie in één keer de publiceerbaarheid van de leverancier kunt aanpassen.

Basisgegevens Leveranciers

In het systeem kunnen de leveranciers van het productaanbod geregistreerd worden. Uiteraard kunnen basisgegevens, zoals namen, adressen, telefoonnummers en communicatie afspraken vastgehouden worden bij een leverancier. Indien er voor een communicatieafspraak Automail gekozen wordt, is het mogelijk om automatisch gegenereerde aanvraagmails naar de gekoppelde leverancier te versturen, zodra de boeking een gewenste status heeft. De inhoud van de mail alsmede bij welke boekingsstatus dit gebeurt, kan natuurlijk zelf bepaald worden.

Leveranciers koppelen aan reisonderdelen

Een leverancier kan gekoppeld worden aan elementen. Het (cc) e-mailadres van een leverancier wordt hier ook ingevoerd. Bij het aanvragen van reisonderdelen in een boekingsdossier wordt dit e-mailadres gebruikt om de aanvraag e-mail automatisch naartoe te sturen.

Leverancierscontracten

Aan een leverancier kunnen tevens één of meerdere contracten worden gehangen. Het is mogelijk om de contracten met bijbehorende prijsschema’s vanuit een leverancier aan te maken, zodat ze direct juist gekoppeld zijn.

Prijsregels en leveranciers

Voor leveranciers is het mogelijk om diverse prijsmutaties te registreren, die vervolgens als prijsregels gebruikt kunnen worden bij gewenste producten. Voor meer informatie over prijsregels verwijzen wij u naar het onderdeel Elementen onder de module Product.

Elementen en leveranciers

Er wordt een lijst getoond van de elementen waar de betreffende leverancier aan gekoppeld is. In de lijst wordt de code, naam en publiceerbaarheid van ieder element getoond. Vanuit de lijst kan direct doorgeklikt worden naar een gewenst element.

Labeling en leveranciers

Er kan per label bepaald worden welke tabtemplate hieraan gehangen dient te worden. Door bijvoorbeeld aan ieder label een andere tabtemplate te hangen, kan de leverancier op de website voor de diverse labels op een andere manier weergegeven worden. Labeling kan in zijn volledigheid worden uitgeschakeld, waardoor bovenstaande opties niet worden getoond bij de entiteit.

Overige functionaliteiten

• Onderhouden content (tekst, afbeeldingen, films, downloads)

Nieuws

Trotse klant
Op Linkedin zagen wij het bericht van Richard Smits, directeur van Maaskant Reizen en wij delen dit bericht ook graag met jou om te lezen. Ook wij zijn trots!
Dalstra Reizen verwelkomen wij graag als nieuwe klant
Graag laten wij weten dat wij Dalstra Reizen als nieuwe klant welkom heten en uiteraard zijn wij blij met de reden achter de keuze.
Johan Dalstra is directeur van Dalstra Reizen en liet ons het volgende weten; ”Onze keuze voor 1TIS was snel gemaakt. Door een...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief