Subpakketten

Lijst van subpakketten

Er kan uiteraard een lijst van alle subpakketten in 1TIS opgevraagd worden. Het is vervolgens mogelijk om een gewenste selectie subpakketten te muteren. Dit zorgt ervoor dat je van een gewenste selectie in één keer bv. de categorie van een subpakket kan aanpassen, of bijvoorbeeld het (de-)activeren van een label.

Een bundeling van losse reisonderdelen

Een subpakket is een bundeling van losse reisonderdelen (elementen), waarbij met behulp van het toevoegen van absolute / relatieve dagnummers aan de losse onderdelen bepaald kan worden hoe het subpakket zich verhoudt in relatie tot de aangegeven startdatum van het (sub) pakket. De subpakketnamen zijn meertalig te onderhouden t.b.v. een meertalige website, rapportsjablonen en leveranciersaanvragen.

Het toevoegen van elementen is mogelijk door te filteren. Het is mogelijk om meerdere elementen gelijktijdig toe te voegen, tevens is het mogelijk om 1 element meerdere keren in het subpakket op te nemen.

Onderdeel van het winkelwagen concept

Naast het feit dat een subpakket kan functioneren als bijboekbaar onderdeel van een pakketreis, kan een subpakket ook gebruikt worden voor het winkelwagen concept. Door het type subpakket aan te passen en een aantal losse producten (elementen) te clusteren tot een subpakket, kunnen deze losse producten in één keer in een winkelwagen geplaatst worden.

Onderdeel van een evenementenpakket

Het is mogelijk om subpakketten op te bouwen als onderdeel van een evenementen pakket. Het is daarbij mogelijk om binnen het subpakket groepen elementen te maken, die zich in een bepaalde relatie tot elkaar verhouden. Dit betekent bv. dat wanneer een bepaalde vlucht uit groep X wordt geboekt, een daaraan gekoppelde vlucht uit groep Y ook automatisch geboekt wordt. Daarnaast kun je ook aangeven dat er gevraagd dient te worden of je het element een aantal dagen vóór of na de ingevoerde startdatum kunt boeken.

Subpakketsoort elementprijsberekening

Voor dit soort subpakketten wordt de pakketprijs berekend op basis van de verschillende elementen waar het subpakket uit bestaat en niet alleen het hoofdelement.

Het is mogelijk om een eigenschap te selecteren die
minimaal in de gekozen itemselectie voor moet komen, om hierop de publicatieprijs te baseren. Hiermee kan gestuurd worden dat een publicatieprijs bijvoorbeeld gebaseerd wordt op de 2pk en niet op de 3pk.

Subpakketsoort variabele duur

Middels deze subpakketsoort is het mogelijk om pakket prijzen per duur te berekenen en in tabelvorm te tonen. De werkwijze is gelijk aan het type elementprijsberekening, met als enige verschil de variatie in duren.

Koppelen van verschillende leveranciers

Doordat een subpakket elementen bundelt, kunnen aan een subpakket meerdere leveranciers gekoppeld worden. Leveranciers worden namelijk op elementniveau onderhouden. Dit zorgt ervoor dat verschillende reisonderdelen binnen een subpakket bij diverse leveranciers kunnen worden aangevraagd.

Koppelen aan pakketten

Subpakketten kunnen eenvoudig aan één of meerdere pakketten gekoppeld worden, zodat hierdoor een pakketreis ontstaat van een basispakket met bijboekbare opties. Zowel het basispakket en de bijboekbare opties zijn subpakketten.

Subpakketten kopiëren

Het is mogelijk om met één druk op de knop subpakketten te kopiëren. Er dient een andere naam en code ingegeven te worden. Vervolgens wordt alle content in de vorm van tekst, afbeeldingen, films en downloads meegekopieerd.

Labeling en subpakketten

Het is mogelijk om één of meerdere labels aan een gewenst subpakket te hangen, t.b.v. labeling. Er kan per label bepaald worden welke tabtemplate hieraan gehangen dient te worden. Zo kan een subpakket meerdere labels hebben. Door bijvoorbeeld aan ieder label een andere tabtemplate te hangen, kan het subpakket op de website voor de diverse labels op een andere manier weergegeven worden. Als een subpakket wordt aangemaakt, wordt deze standaard aan het basislabel gekoppeld. Labeling kan in zijn volledigheid worden uitgeschakeld, waardoor bovenstaande opties niet worden getoond bij de entiteit.

Itemcombinaties

Voor zowel subpakketten van soort elementprijsberekening als variabele duur wordt inzichtelijk gemaakt welke itemgroepen er voor dit subpakket worden getoond en hoe deze zijn opgebouwd. Van iedere itemcombinatie worden de gecachte prijzen getoond.

Wederverkopers en subpakketten

Het is mogelijk om één of meerdere wederverkopers (gelijktijdig) aan een subpakket te koppelen. Dit bepaalt of de wederverkoper het subpakket met reisonderdelen al dan niet mag verkopen.

Overige functionaliteiten

• Genereren rapporten
• Onderhouden content (tekst, afbeeldingen, films, downloads)

Nieuws

Uitbreiding klanten in de Belgische markt
Recent zijn wij een samenwerking aangegaan met de Belgische reisorganisatie Govaka.
Govaka is sterk in groepsreizen en al meer dan 25 jaar organiseren zij wandel, fiets, kampeer en cultuurreizen over de hele wereld.
De wensen die Govaka heeft, met betrekking tot het inrichten van de backoffice middels software, passen heel goed bij wat wij dagelijks leveren.
Wij kennen en herkennen de werkprocessen van Govaka en kunnen hier goed in de praktijk op inspelen.
Onze software levert rendement op
Onze klanten ervaren dagelijks dat het omarmen van goede software kostenbesparend werkt.
In de praktijk betekent dit namelijk:
Meer efficiëntie in de dagelijkse processen op de werkvloer
Geen dubbele administratie door het gebruik van meerdere systemen
Besparing in uren en geld
Beter inzicht door juiste managementrapportages

Graag geven wij een demo, om jou ook inzage te geven in onze software en wat het voor jouw organisatie kan betekenen.
Klik hier voor een demo aanvraag.
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief