Overstapservice

Overweeg je om onze software in gebruik te nemen maar werk je momenteel nog met een ander softwarepakket of jouw eigen systeem? Het wisselen van softwarepakket en de bijbehorende procesgang kan complex zijn, maar wij begeleiden je graag bij dit proces. Door samen met jou het overstapproces te doorlopen en voorbereidingen te treffen, laten wij de overgang naar onze software soepel verlopen.

Bij het overstappen naar onze software kunnen de volgende fases doorlopen worden.
Heb je nog aanvullende vragen, neem dan contact met ons op!

Product en proces bepaling

Gezamenlijk zullen we kijken naar jouw producten en processen. Op basis hiervan zullen we de gewenste inrichting van jouw software pakket bepalen. Dit kan op basis van onze standaarden of met een door jou gewenste inrichting.

Planning

Er wordt een reële planning opgesteld voor de verschillende fases van de ingebruikname van onze software. Jouw huidige website en reserveringssysteem hoeven niet gelijktijdig te worden omgezet, dit kan ook stapsgewijs.

Wanneer de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, wordt er een overgangsdatum vastgesteld. Op deze datum zal de overgang plaatsvinden en kan de nieuwe software in gebruik worden genomen.

Voorbereiding

Tijdens deze fase blijft jouw oude systeem in werking. In onze software worden de diverse producten opgebouwd en wordt de procesgang ingericht. Beide systemen functioneren tijdelijk naast elkaar, waarbij de producten en processen stapsgewijs worden ingericht. Tijdens deze fase wordt ook de website ontwikkeld. Je kunt er desgewenst ook voor kiezen om jouw huidige website te behouden en eventueel in een latere fase ook de website op te leveren.

Migratie

Tijdens deze fase wordt de relevante data vanuit jouw softwarepakket naar onze software gemigreerd. Bijvoorbeeld de klant- en boekingsgegevens worden overgezet, waarbij ook historische data wordt gemigreerd.

In gebruik name

Wanneer de migratie is afgerond, kan de software in gebruik worden genomen. Gezamenlijk controleren we of alle producten en processen ingericht zijn zodat de software probleemloos in gebruik genomen kan worden.

Nieuws

Uitbreiding productportfolio
Recent hebben wij ons productportfolio uitgebreid en richten wij ons nu ook specifiek op het automatiseren van de backoffice voor incentive-reizen en groepsboekingen vanuit bijvoorbeeld 1 hoofdboeker.
1TIS kent de uitdagingen waar jij als incentive-spe...
De Skireis.nl en GoCanada kiezen beiden voor 1TIS
Ondanks dat het prachtig zomerweer in Nederland is, zaten wij afgelopen tijd met De Skireis.nl om tafel om te praten of wij hen vanuit de software kunnen ondersteunen bij de backoffice van hun geweldige wintersportreizen. Eind juni hebben wij dan ook gezamenlijk...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief