Overstapservice

Overweegt u om onze software in gebruik te nemen maar werkt u momenteel nog met een ander softwarepakket of uw eigen systeem? Het wisselen van softwarepakket en de bijbehorende procesgang kan complex zijn, maar wij begeleiden u graag bij dit proces. Door samen met u het overstapproces te doorlopen en voorbereidingen te treffen, laten wij de overgang naar onze software soepel verlopen.

Bij het overstappen naar onze software kunnen de volgende fases doorlopen worden.
Heeft u nog aanvullende vragen, neem dan contact met ons op!

Product en proces bepaling

Gezamenlijk zullen we kijken naar uw producten en processen. Op basis hiervan zullen we de gewenste inrichting van uw software pakket bepalen. Dit kan op basis van onze standaarden of met een door u gewenste inrichting.

Planning

Er wordt een reële planning opgesteld voor de verschillende fases van de ingebruikname van onze software. Uw huidige website en reserveringssysteem hoeven niet gelijktijdig te worden omgezet, dit kan ook stapsgewijs.

Wanneer de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, wordt er een overgangsdatum vastgesteld. Op deze datum zal de overgang plaatsvinden en kan de nieuwe software in gebruik worden genomen.

Voorbereiding

Tijdens deze fase blijft uw oude systeem in werking. In onze software worden de diverse producten opgebouwd en wordt de procesgang ingericht. Beide systemen functioneren tijdelijk naast elkaar, waarbij de producten en processen stapsgewijs worden ingericht. Tijdens deze fase wordt ook de website ontwikkeld. U kunt er desgewenst ook voor kiezen om uw huidige website te behouden en eventueel in een latere fase ook de website op te leveren.

Migratie

Tijdens deze fase wordt de relevante data vanuit uw softwarepakket naar onze software gemigreerd. Bijvoorbeeld de klant- en boekingsgegevens worden overgezet, waarbij ook historische data wordt gemigreerd.

In gebruik name

Wanneer de migratie is afgerond, kan de software in gebruik worden genomen. Gezamenlijk controleren we of alle producten en processen ingericht zijn zodat de software probleemloos in gebruik genomen kan worden.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief